Deadline: 21.11.2018
Tylko czerń i biel (B&W, grayscale)
Tylko pliki

9. Międzynarodowa wystawa plakatu ekologicznego „EKOPLAKAT: ZMIANY KLIMATU”

Temat: Zmiany klimatu

Hasła-klucze: 
  • Zmieniam miejsce życia (zasięgi gatunków roślin i zwierząt).
  • Ginę.
  • Pogodowa eksterminacja (ekstrema pogodowe – nieudane zbiory plonów – pustynnienie).
  • Gorętsze falowanie (podgrzewanie mórz i oceanów).
  • Gromadzę to co złe (Sekwestracja CO2).
  • Gotowi do zmian klimatu?
Pliki: tif (kompresja lzw), pdf, jpeg – b&w, grayscale, B1 (700x1000 mm), 200 dpi
 
Deadline: 21.11.2018
 
Druk wybranych przez jury plakatów zapewnia organizator.