Projekt „Ekoplakat” powstał w 2006 roku. Jego celem jest aktywizowanie środowisk odbiorców i twórców do propagowania poprzez komunikat wizualny, jakim jest plakat, zasad zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska. Wystawa ma zasięg międzynarodowy, a swoje prace zgłaszają do niej zarówno profesjonaliści, jak i studenci z całego świata. Cztery lata temu wystawa przybrała formę konkursu, od tego czasu autor najlepszej pracy studenckiej otrzymuje Statuetkę im. Profesora Artura Starczewskiego. Każda edycja wystawy porusza inne zagadnienia z zakresu ekologii. Obecna dotyczy zmian klimatycznych.